Насловна страна

О нама

Крајишки бисери

Изворна група Традиција

Правни савети

Фото галерија

Видео галерија

Преузми

Линкови

Контакт
 
 

III стручни семинар „Нематеријално културно наслеђе Срба Крајишника“

Трећу годину за редом реализован је пројекат истраживања, систематизовања и документовања нематеријалног културног наслеђа Срба Крајишника. Финална презентација радова у виду семинарских предавања одржана је у Пландишту.

3. семинар „Нематеријално културно наслеђе Срба Крајишника“
Излагање проф. др Димитрија Големовића

Од 2013. године Програм "Крајишки бисери" изнедрио је стручни семинар "Нематери-јално културно наслеђе Срба Крајишника", што представља јединствену димензију на сцени српске традиционалне културне баштине. Овај драгоцени пројекат бави се нематеријалним култу-рним наслеђем Срба Крајишника, са посебним акцентом на изворно крајишко певање („ојкање“) као изразиту особеност Срба крајишко-динарског подручја. Истраживање, систематизовање и документовање нематеријалног културног наслеђа Срба Крајишника, као и подизање свести о изворном народном стваралаштву и значају очувања нематеријалног културног наслеђа основни су циљеви семинара.

Током 2015. године, Завичајно удружење Крајишника „Никола Тесла“ реализовало је трећи по реду семинар „Нематеријално културно наслеђе Срба Крајишника“, и то у неколико фаза. Прва фаза био је четворомесечни научно-истраживачки рад, систематизација и обрада материјала. Након тога уследила је припрема и публиковање зборника радова, као трајног писаног трага о племенитом подухвату истраживача. Завршни део пројекта у виду семинасрког излагања радова одржан је у Пландишту, 4. октобра 2015. године.

Еминентни људи из струке, дугогодишњи прегаоци крајишке народне баштине и млади истраживачи спровели су вишемесечни научно-истраживчки рад и обрадили теме из различитих области нематеријалног културног наслеђа.

Проф. др Димитрије О. Големовић, етному-зиколог и композитор, шеф катедре за етномузи-кологију на Факултету музичке уметности у Београду, обрадио је лик једног народног свирача у оквиру проучавања традиционалне народне музике Срба са Баније. Избор теме образложио је на следећи начин: "Традиција је колективна творевина, али се ипак најбоље чува у ствара-лашву појединаца. Њих одликује даровитост, која је најчешће праћена знатижељом, али и упорношћу да достигну највиши ниво онога чиме се баве. Тако, народни свирачи поседују све ове особине, чинећи да се глас о њиховом умећу рашири далеко изван средине у којој живе." Посебну занимљивост излагању овог рада својом свирком дао је Раде Путник народни свирач који је управо и био предмет истраживања професора Големовића.

Семинар 2015 - слушаоци
Учесници стручног семинара

Дипломирани етнолог Нада Јелић у свом истраживању обрадила је прегачу са поткитом као део банијске народне ношње. "Када се посматра целина женске народне ношње на Банији, свакако најупечатљивији њен део је прегача са поткитом, која је ношена позади. Овај специфичан део традиционалне ношње према свом облику, начину израде и ношења сеже у далеку прошлост. Наиме, сматра се да је прегача један од најстаријих одевних хаљетака који се јавља још у праисторији, о чему сведоче археолошки подаци." - истакла је ауторка.

Доајен личког и крајишког изворног певања Добривоје Павлица у свом раду позабавио се народним колима и плесовима личких Срба. На крају излагања Павлица је нагласио "да је садашња генерација одговорна за очување личке народне пјесме, народних кола и плесова, народних инструмената, народне ношње, народних обичаја и народног стваралаштва крајишких Срба уопште. Нематеријално културно наслеђе треба вјерно пренијети на генерације које стасавају, које ће доћи и наставити оно што ми данас радимо, у име наших славних предака који су нам ово културно благо у наслијеђе оставили.”

Никола Радека, мастер етномузикологије, истраживао је старије двогласно певање у вокалној пракси Срба са Баније. "Интересовање за ову тему развило се пре свега због чињенице да је ово певање један од ретких облика старије вокалне праксе Срба са подручја Крајине, који притом, код свих својих носилаца, коегзистира са вокалним облицима новије традиције, односно певањем на бас. Свестан чињенице да ће ова вокална пракса, услед недовољне заинтересованости млађих нараштаја за њено настављање, вероватно ишчезнути кроз неколико година, сматрао сам да би бављење вокалном традицијом Банијаца било у том тренутку значајно и због спровођења новог теренског истраживања у њиховом матичном подручју." - казао је млади етномузиколог.

Занимљиво истраживање свадбених обичаја у Плашчанској долини представио је крајишки књи-жевни стваралац Милан Воркапић. Појашњавајући предмет свога рада, Воркапић је прецизирао: "Свадба је вјероватно најстарији обичај и протеже се кроз све религије и времена, у разним облицима и начинима одржавања. Окосница свих свадбених обреда је избор, одвођење младе, те њено увођење у нову кућу. Сви обичаји који прате та три елемента су само варијације од стољећа до стољећа, од подручја до подручја, од религије до религије. Тако је било и у Плашчанској долини, а ја сам се задржао на обичајима који су каракте-ристични од 17. до 19. стољећа.”

Примарна циљна група семинара биле су изворне певачке групе. Овогодишњи семинар похађало је укупно 15 певачких група, као и други заинтересовани грађани (етномузиколози, књиже-вници, радници у култури, млади певачи, и др.), укупно 123 слушаоца семинара. Важно је истаћи да су поред крајишких певачких група семинару присуствовале и певачке групе из Шумадије. Учесницима семинара уручена су уверења (сертификати) о похађању семинара са потписима предавача.

Кроз радове објављене у зборнику, аутори су донели своја сазнања, искуства са терена и научно -стручне анализе у конкретним тематским областима. Зборник је бесплатно подељен свим учесницима завршног семинара. Презентовањем ових радова на завршном дану семинара "Нематеријално културно наслеђе Срба Краји-шника", учесници семинара имали су прилику да из прве руке, од самих аутора, добију драгоцена сазнања и искуства која ће им користити у даљем раду на неговању народног стваралаштва.

 

| Насловна страна | О нама | Крајишки бисери | Изворна група Традиција | Правни савети | Фото галерија | Видео галерија | Преузми | Линкови | Контакт |
Copyright © Завичајно удружење Крајишника Никола Тесла, Пландиште, Србија.  Сва права задржана.